|Partner Login

BLOG

Hewlett Packard Enterprise advances hybrid cloud leadership with HPE GreenLake platform innovation, new cloud services, and expanded private cloud portfolio and partner ecosystem
HPE GreenLake - Selectium Program
авг. 16, 2023

Hewlett Packard Enterprise затвърждава лидерската си позиция в ...

HPE обяви съществено разширяване на платформата HPE GreenLake edge-to-cloud, хибридните облачни услуги, портфолиото от частни облаци и партньорската екосистема Компанията приключи придобиването на OpsRamp, вече налична като SaaS оферта в платформата HPE GreenLake и предоставя достъп да операции, управлявани от изкуствен интелект, за мултивендорни и мултиклауд ИТ среди HPE GreenLake добавя SaaS предложения за архивиране и машинно обучение, предоставя допълнителни HPE SaaS предложения на AWS платформата и разширява портфолиото на Network-as-a-service (NaaS) HPE разширява портфолиото на HPE GreenLake за услуги в частния облак с нови подобрения на HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, за да отговори на нуждите за мултиклауд използване. HPE представя HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition, което позволява на клиентите да стартират виртуални машини в хибридния облак при поискване
HPE GreenLake - Selectium Program
юни 14, 2022

Уверете се, че хибридната и мултиоблачната среда ...

Платформата HPE GreenLake – от периферията до облака, помага всичките ви облачни услуги да се използват, управляват и контролират от едно табло за самообслужване. Можете да фокусирате своите ИТ върху по-добри бизнес резултати, които включват, но не се ограничават до разработване на нови приложения и услуги за привличане на потенциални клиенти и генериране на приходи.
HPE GreenLake - Selectium Program
мар. 17, 2022

„ИТ моделът на потребление” помага на компаниите да ...

HPE GreenLake - Selectium program е бизнес модел, базиран на плащане за ИТ инфраструктура на реална цена. Той позволява на потребителите да използват ИТ инфраструктурата динамично, според нуждите на бизнеса си и да плащат само за реално използваните ресурси.
HPE GreenLake - Selectium Program
юли 15, 2021

Постигане на бизнес резултати с модела „HPE GreenLake – ...

“HPE GreenLake – Selectium Program” е бизнес модел на потребление, основан на заплащане на реалната стойност на ИТ инфраструктурни ресурси. Моделът позволява на потребителите да използват динамично ИТ инфраструктурата в съответствие със своите бизнес нужди, като плащат само за действително използваните ресурси.
HPE GreenLake - Selectium Program
ян. 19, 2021

HPE GreenLake – Selectium Program, ИТ модел на потребление

• ИТ моделът на потребление съчетава гъвкавостта на облака с контрола, сигурността и надеждността на локалните центрове за данни. • Моделите на ИТ потребление позволяват на организациите да заплащат за ИТ ресурси и капацитет, когато имат нужда от тях, което води до намаляване, и дори елиминиране, на капиталовите и други разходи. • Възможността за бързо увеличаване на ресурсите за ИТ инфраструктура означава, че ИТ отделът може да поеме повече бизнес заявки.