|Partner Login

BLOG

Geneva CIC Datacenter
Press release
дек. 22, 2022

Липсата на възможности за ефективно използване на ...

Глобалното проучване подробно показва стратегическите, организационни и технологични пропуски, които организациите трябва да преодолеят, за да използват данните като стратегически актив Мнозинството от анкетираните (62%) казват, че е стратегически важно за техните организации да контролират данните си и начините за създаване на стойност от данните Преодоляването на пропуските изисква промяна в стратегиите за трансформация на организациите