|Partner Login

Въведение

Ние знаем, че поверителността е фундаментално човешко право, и също така признаваме важността на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите клиенти и партньори в световен мащаб. Като организация с юридически лица в бизнес процеси, ръководни структури и технически системи, които преминават международните граници, ние се стремим да предоставяме защита във всички наши операции

1. Как използваме личните данни

Събираме лични данни само ако е необходимо да предоставяме нашите услуги, да изпълняваме нашите бизнес цели и/или да спазваме приложимите закони и разпоредби. В зависимост от взаимоотношенията ви с нас събираме и обработваме вашите лични данни, както следва:

Продажби и маркетинг: информация за контакт и идентификация, информация, необходима за закупуване на нашите продукти и услуги, профил, длъжност и предпочитания, идентификационни данни за вход, информация за онлайн дейност и друга свързана информация (например информация от публично достъпни източници) за следните цели: продажби и маркетинг, реклама, създаване и предоставяне на целеви реклами и оферти, организиране на маркетингови кампании, управление на контакти и предпочитания, генериране на възможности, организиране и управление на събития, подготвяне на оферти и взаимодействие в социалните мрежи.

Онлайн инструменти за събиране на данни: информация за онлайн дейността за улесняване на ефективното използване на нашите уеб сайтове, събиране на статистически данни за оптимизиране на функционалността на нашите уеб сайтове, подобряване на потребителския опит и предоставяне на персонализирано съдържание; както и подобряване на маркетинговите и рекламни кампании.

Запитвания и оплаквания: данни за контакт и информация, включени в запитванията и оплакванията за основната цел.

Сайтовете или услугите на Selectium може да съдържат връзки към приложения, продукти, услуги или уеб сайтове на трети страни за ваше удобство или информация. Също така е възможно да предоставяме функционалности на социални медии, които ви позволяват да споделяте информация с вашите социални мрежи и да взаимодействате с нас на различни сайтове на социални медии. Selectium не контролира сайтовете на трети страни или техните практики за поверителност и не подкрепяме или даваме каквито и да е гаранции относно уеб сайтовете на трети страни. Личните данни, които решите да предоставите или които се събират или споделят от тези трети страни, не са обект на настоящата Декларация за поверителност. Съветваме ви да разгледате политиката за поверителност на всеки уеб сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събирането и използването на вашите лични данни.

2. Как споделяме личните данни

Selectium не отдава под наем, не преотстъпва за ползване и не продава лични данни на други лица, освен както е посочено в настоящата Декларация за поверителност. Можем да споделяме и/или разкриваме вашите лични данни, както следва:

Разкриване в рамките на групата от дружества, партньорите и маркетинговите агенции на Selectium. Selectium може при необходимост да разкрие вашите лични данни в рамките на групата дружества във връзка с начина, по който използваме вашите данни.

Разкриване на трети страни. Selectium ангажира доставчици на стоки и услуги, които управляват или подпомагат бизнес операциите, предоставят професионални услуги, доставят продукти, услуги и клиентски решения и съдействат на Selectium с маркетингови инициативи и инициативи, свързани с търговска комуникация. Третите страни могат да получават и обработват вашите лични данни съгласно подходящи инструкции, ако е необходимо, за да подпомагат и улесняват използването на вашите лични данни. Доставчиците на стоки и услуги са задължени по договор да опазват поверителността на информацията, която обработват от името на Selectium, и не могат да я използват за каквато и да е цел, различна от извършването на услугите за Selectium.

Selectium може да разкрива вашите лични данни на бизнес партньори, препродавачи и/или дистрибутори, за да улесни продажбите и доставката на продукти и услуги. Партньорите, препродавачите и/или дистрибуторите са задължени по договор да опазват поверителността на информацията от Selectium и могат да я използват единствено за тези цели, освен ако не е разрешено друго лично от вас или от приложимите закони и разпоредби.

Освен както е описано в настоящата Декларация за поверителност, Selectium няма да споделя вашите лични данни с трети страни без вашето одобрение, освен в случаите, когато: (i) дружеството отговаря на упълномощени искания за информация от полицията и държавните органи; (ii) дружеството спазва изискване на закон, наредба, призовка или съдебна заповед; (iii) дружеството прилага или защитава правата и собствеността на Selectium или неговите дъщерни дружества; или (iv) дружеството защитава правата или личната безопасност на Selectium, нашите служители и трети страни или използването на собственост на Selectium, когато е разрешено и във всеки отделен случай в съответствие с приложимото законодателство.

3. Как прехвърляме личните данни на международно ниво?

Selectium може да прехвърля вашите лични данни в рамките на групата от дружества на Selectium и на други трети страни, ако е необходимо. Получателите могат да се намират в държави, които нямат същото ниво на защита на данните като вашата държава. Selectium се стреми да гарантира, че личните данни, които прехвърляме, са адекватно защитени в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато се изисква от местното законодателство, ще поискаме вашето съгласие при прехвърляне на вашите лични данни.

4. Как се справяме със съобщенията и предпочитанията?

Selectium може да ви предостави информация, която допълва нашите продукти, услуги и/или съобщения за нашите събития и оферти. Ако вие лично или вашата организация закупи наши продукти или услуги, може да получавате уведомления или отговори на искания за поддръжка, които са неразделна част от нашето сътрудничество. Ако решите да получавате съобщения от Selectium, може също така да изберете да се абонирате, за да получавате бюлетини и публикации. В определени случаи можете също така да изберете да получавате информацията и съобщенията по имейл, по телефона или по пощата.

Управление на избора на съобщения. Можете да промените избора и предпочитанията си, свързани със съобщенията на Selectium, като изпратите имейл до местния офис на Selectium.

Имайте предвид, че тези опции не се прилагат за съобщения, свързани с поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност или други уведомления, когато основната цел не е промоционална, а е с бизнес характер.

5. Инструменти за автоматично събиране на данни

Как Selectium използва инструментите за автоматично събиране на данни. Уеб сайтовете на Selectium използват бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии (наричани заедно „Инструменти за автоматизирано събиране на данни“), за да запомнят детайлите за влизане в системата, да събират статистически данни за оптимизиране на функционалността, подобряване на потребителския опит и предоставяне на персонализирано съдържание.

Selectium също така позволява на рекламните фирми на трети страни да използват бисквитки на нашите уеб сайтове, за да оптимизират рекламите и маркетинга и да обслужват реклами, адаптирани към вашите интереси, в други уеб сайтове. Selectium може да използва технологии за пренасочване и поведенчески реклами, набор от практики, общоизвестни като „Реклама въз основа на интереси“, за да персонализира тези реклами спрямо вашите интереси.

Бисквитки може да се използват и когато споделяте информация, като използвате бутон за споделяне в социалните мрежи на нашите уеб сайтове. Социалната мрежа ще запише вашите действия и може да използва тази информация, за да ви изпрати целеви реклами. Видовете бисквитки, използвани от тези фирми, както и начинът, по който използват информацията, се регулират от собствените им политики за поверителност.

Когато въведете данните си за контакт в уеб формуляр на сайта selectium.com, за да се абонирате за услуга, да изтеглите Бялата книга или да поискате информация за продукти и услуги, вашите данни за контакт може да се съхраняват в бисквитка на вашето устройство. Тази информация е достъпна при следващи посещения на сайтовете на selectium.com и ни позволява да проследяваме и записваме сайтовете, които сте посетили и връзките, върху които сте щракнали, за да персонализираме вашето преживяване онлайн и бъдещи комуникации.

Ако решите да получавате маркетингови имейли или бюлетини, можем да проследим дали сте отворили тези съобщения и дали сте щракнали върху връзки, съдържащи се в тези съобщения, чрез използване на уеб маяци и персонализирани URL адреси, вградени в тези съобщения. Това ни позволява да персонализираме бъдещи съобщения и да ограничаваме тези съобщения само до теми, които представляват интерес за вас.

В повечето случаи можете да настроите браузъра си да ви уведомява, преди да получите бисквитка, което ви дава възможност да решите дали да я приемете или не. Освен това можете да настроите браузъра си така, че да изключите бисквитките. Ако осъществявате достъп до нашите уеб сайтове в държави от Европейския съюз (ЕС) или държави, в които се прилагат разпоредбите на ЕС, имате възможност да приемете или да откажете използването на нашите несъществени бисквитки (както е описано по-горе в раздел „Използване от Selectium на други инструменти за автоматизирано събиране на данни“) чрез банера „предпочитания относно бисквитките“, който се появява на нашите уеб страници.

Бисквитките ви позволяват да се възползвате изцяло от някои от нашите уеб характеристики, така че ви препоръчваме да ги оставите включени. Ако блокирате, изключите или отхвърлите нашите бисквитки, определени уеб страници не могат да се отворят правилно или например няма да можете да добавяте артикули към количката си за пазаруване, да пристъпите към заплащане или да използвате каквито и да е услуги от уеб сайтове, които изискват да влезете в профила си.

Някои от нашите уеб сайтове използват бисквитки на Google Analytics. Информацията, събрана от бисквитките на Google Analytics, ще се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените американски щати в съответствие с тяхната политика за поверителност. За преглед на поверителността в Google и за да видите доколко това се отнася за Google Analytics, посетете https://www.google.com/policies/privacy/. Можете да се откажете от проследяването от Google Analytics, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Как осъществяваме достъп до данни, как актуализираме или изтриваме данни?

Selectium се стреми да запази точността на вашите лични данни. Въведохме технологии, процеси и политики, които да помогнат за поддържане на точността на данните. В съответствие с приложимото законодателство, Selectium предоставя на лицата разумен достъп до личните им данни и разумната възможност да ги преглеждат и коригират, като се свържат с местния офис.

7. Как предпазваме личните данни?

За нас е от изключително значение доверието, което ни оказвате за защита на личните ви данни. За да предпази личните си данни от загуба, неупълномощен достъп, употреба или разкриване, Selectium използва разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за защита на информацията, която събираме и обработваме.

Всички лични данни се съхраняват в компютърни системи, разположени в контролирани съоръжения, като достъпът е ограничен до служителите на Selectium или до упълномощени трети страни, които трябва да знаят тази информация, за да я обработват и които са обвързани със стриктни споразумения за поверителност.

8. За какъв период от време съхраняваме личните данни?

Като общо правило личните данни се съхраняват през целия период на всякакви договорни отношения и до степента, позволена от приложимото законодателство, след края на тези отношения за толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, за защита на Selectium от правни претенции и за извършване на нашата дейност. Когато вече не ни е необходимо да използваме лични данни, ги изтриваме от нашите системи и записи или предприемаме стъпки за анонимизиране на данните, освен ако не е необходимо да ги съхраняваме за по-дълъг период от време, за да спазим правно или регулаторно задължение.

9. Допълнителна информация за физически лица

Нашите практики за поверителност съответстват на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Ако се намирате в Европейския съюз (ЕС). Дружествата от групата дружества на Selectium могат да действат като администратори на данни във връзка с вашите лични данни при обработването им, описано в настоящата Декларация за поверителност. Можете да намерите актуален списък на дружествата от групата дружества на Selectium тук.

Длъжностно лице по защита на данните. Selectium е назначил длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), за да изпълни изискванията на GDPR. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, като попълните наличния формуляр, или в писмен вид на адрес: info@selectium.com.

Съгласие. Може да обработваме вашите лични данни, когато сте дали съгласието си, особено в случаите, когато не можем да разчитаме на алтернативно правно основание, или когато от закона се изисква да поискаме съгласието ви във връзка с дейностите по продажби и маркетинг, инструментите за онлайн събиране на данни или проучвания. Във всеки един момент имате право да оттеглите съгласието си.

Вашите права във връзка с личните ви данни. Може да имате следните права:

Да поискате достъп до личните си данни, които Selectium обработва, или копия от тях;

Да коригирате или променяте вашите лични данни, ако са неточни или непълни;

Да се изтрият вашите лични данни, освен ако не е приложимо изключение. Например може да е необходимо да съхраняваме вашите лични данни, за да изпълним наше правно задължение;

Преносимост на данните (при определени обстоятелства). Например може да изискате от нас да предадем някои от вашите лични данни на друга организация, ако обработването се основава на вашето съгласие или на договор;

Възражение срещу обработването на вашите лични данни (при определени обстоятелства). Например може да възразите срещу използването на вашите лични данни за директно маркетингово профилиране или срещу това да обработваме личните ви данни, тъй като имаме легитимен интерес да правим това.

Тези права могат да бъдат ограничени в някои случаи, като например когато Selectium може да докаже, че има законово изискване или легитимен интерес да обработва личните ви данни.

Ако желаете да упражните правата си, свържете се с нас, като попълните формуляра, предоставен тук.

Оплакване до надзорен орган. Ако смятате, че обработването на вашите лични данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните, имате право да подадете оплакване до надзорен орган в държавата, в която живеете, работите или където считате, че правилата за защита на данните са нарушени.

10. Как да се свържете с нас?

Ние ценим вашето мнение. Ако имате въпроси относно нашата Декларация за поверителност, всякакви опасения или оплаквания относно събирането и използването на вашите лични данни или искате да съобщите за потенциално нарушение на поверителността, свържете се с нас, като попълните формуляра, който е наличен тук. Вашите искания и жалби се третират като конфиденциални. След като получи оплакването ви, нашият представител ще се свърже с вас своевременно, за да се запознае с вашите проблеми и да очертае начините, по които те могат да бъдат разрешени. Ще се стремим да гарантираме, че на оплакването ви е отговорено своевременно и по подходящ начин.

Ако изменим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме редактирана версия с актуализирана дата на редакция в банера на началната страница на Декларацията за поверителност.

11. Промени в настоящата Декларация за поверителност

Ако изменим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме редактирана версия с актуализирана дата на редакция в уводното копие на страницата на Декларацията за поверителност.


HPE BladeSystem

Единна инфраструктура и единна управленска платформа за ускоряване доставката на услуги.