|Partner Login

BLOG

HPE Ezmeral
Software
фев. 17, 2022

HPE Ezmeral – Зелената скъпоценност в облачното портфолио ...

HPE Ezmeral включва пълно портфолио, състоящо се от: управление на контейнери, анализ на AI / ML и данни, контрол на разходите, IT автоматизация, AI операции и сигурност. В момента се състои от четири продукта: HPE Ezmeral Runtime, HPE Ezmeral Data Fabric File & Object Store, HPE Ezmeral ML Ops и HPE Ezmeral Unified Analytics.