|Partner Login

BLOG

Blog
авг. 16, 2023

Суперсилите на AI изискват голяма отговорност

AI ще даде суперсили на тези, които се възползват от него, и ще доведе до огромен напредък в бизнеса и обществото, но тези големи суперсили изискват и голяма отговорност. Бизнесът и правителствените лидери трябва да работят заедно, за да се възползват от предимствата на AI, без да компрометират поверителността на данните, устойчивостта или отговорността.