|Partner Login

BLOG

HPE GreenLake - Selectium Program
юли 15, 2021

Постигане на бизнес резултати с модела „HPE GreenLake – ...

“HPE GreenLake – Selectium Program” е бизнес модел на потребление, основан на заплащане на реалната стойност на ИТ инфраструктурни ресурси. Моделът позволява на потребителите да използват динамично ИТ инфраструктурата в съответствие със своите бизнес нужди, като плащат само за действително използваните ресурси.