|Partner Login

Uvod

Selectium SRB d.o.o. priznaje privatnost kao osnovno ljudsko pravo i razume važnost očuvanja sigurnosti i zaštite podataka naših partnera i korisnika. Kao organizacija sa pravnim subjektima, poslovnim procesima, upravljačkim strukturama i tehničkim sistemima koji prelaze nacionalne granice, posvećeni smo zaštiti poslovnih podataka u čitavom lancu naših poslovnih procesa.

1. Kako koristimo prikupljene lične informacije

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

2. Kako delimo prikupljene lične informacije

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

3. Kako prenosimo prikupljene lične informacije

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

4. Kako upravljamo kontaktima i preferencijama za postavljanje

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

5. Alati za automatsko prikupljanje podataka

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

6. Kako pristupamo, ažuriramo ili brišemo podatke

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

7. Kako osiguravamo lične informacije

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

8. Koliko dugo držimo lične podatke

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

9. Dodatne informacije

Stranica je u procesu razvoja i pokušavamo da ju ažuriramo što je pre moguće. Hvala vam na razumevanju.

10. Kako da nas kontaktirate?

Molimo Vas da locirate lokalnu predstavničku kancelariju ovde. Izabrano predstavništvo kontaktirajte putem obrasca za kontakt ili telefonskog poziva.

11. Promjene izjave o privatnosti

Ako izmenimo ovu izjavu o privatnosti, objavićemo revidiranu verziju sa ažuriranim datumom revizije u uvodnoj kopiji Izjave o privatnosti.

HPE BladeSystem

Sve na jednom mestu. Jedna infrastruktura i jedna upravljačka platforma za uspešnije i brže pružanje usluga.