|Partner Login

Въведение

Ние знаем, че поверителността е фундаментално човешко право, и също така признаваме важността на поверителността, сигурността и защитата на данните на нашите клиенти и партньори в световен мащаб. Като организация с юридически лица в бизнес процеси, ръководни структури и технически системи, които преминават международните граници, ние се стремим да предоставяме защита във всички наши операции

1. Как използваме личните данни

Ще бъде определено в бъдеще

2. Как споделяме личните данни

Ще бъде определено в бъдеще

3. Как прехвърляме личните данни

Ще бъде определено в бъдеще

4. Как се справяме със съобщенията и предпочитанията

Ще бъде определено в бъдеще

5. Инструменти за автоматично събиране на данни

Ще бъде определено в бъдеще

6. Как осъществяваме достъп до данни, как актуализираме или изтриваме данни

Ще бъде определено в бъдеще

7. Как предпазваме личните данни

Ще бъде определено в бъдеще

8. Колко дълго запазваме личните данни

Ще бъде определено в бъдеще

9. Допълнителна информация

Ще бъде определено в бъдеще

10. Как да се свържете с нас

Посетете страницата „За нас“, на която са изброени контактите на дружеството. Можете да изпратите имейл до конкретен офис или да се обадите.

11. Промени в настоящата Декларация за поверителност

Ако изменим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме редактирана версия с актуализирана дата на редакция в уводното копие на страницата на Декларацията за поверителност.

HPE BladeSystem

Единна инфраструктура и единна управленска платформа за ускоряване доставката на услуги.