|Partner Login

Започнете с програмата HPE GREENLAKE – SELECTIUM PROGRAM

HPE GreenLake – Selectium Program е правилното решение за вас, ако искате да изпълните следното:

Модернизация на ИТ инфраструктурата

Подобрете локалната си инфраструктура с платформата HPE GreenLake – Selectium Program, от периферията до облака, която управляваме за вас. Инвестирайте усилия в развитието на вашия бизнес с минимални първоначални разходи и постоянно наличен запас от ИТ ресурс необходим за бъдещо развитие.

 

Най-новите технологии

Управлявани от Selectium

Месечно плащане

Конкурентна цена

ОСИГУРЕТЕ ИТ РЕСУРС И ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ

Предварително интегрираният хардуер и софтуер се внедрява бързо във вашия център за данни и съкращавате времето от бизнес идея до постигнати бизнес резултати.

 

Най-новите технологии

Управлявани от Selectium

Месечно плащане

Конкурентна цена

Персонализирани системи за специфични ИТ приложения

Стратегическа експертиза

В сътрудничество с технологични партньори

ОБНОВЕТЕ ПЛАТФОРМАТА СИ

Подгответе се за настъпващата ера на изкуствения интелект и автоматизацията с частна платформа в облака или контейнерна платформа, която ще ви позволи лесно да обедините и използвате бизнес данните си, и да разработвате, тествате и внедрявате без риск бързо нови решения. Премахнете ИТ спънките чрез възможността да създавате виртуални сървъри или контейнери за минути.

 

Най-новите технологии

Управлявани от Selectium

Месечно плащане

Конкурентна цена

Персонализирани системи за специфични ИТ приложения

Стратегическа експертиза

В сътрудничество с технологични партньори

Опростено управление на платформата

Унифицирано управление в облака

ВЗЕМЕТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА ВАШАТА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ

Актуално