|Partner Login

Ускоряване на успеха чрез партньорство

Независимо дали управлявате традиционна ИТ среда на обекта, или сте в процес на преминаване към сигурен, облачно активиран хибриден ИТ модел, ние ви предоставяме пазарния опит, необходим за поддържане на вашия бизнес модел и на това, което ви е нужно, за да успеете. Ние вярваме в помощта, която ви указваме при използване на технологиите за съкращаване на времето, което е необходимо за превръщане на идеите в реалност.


HPE BladeSystem

Единна инфраструктура и единна управленска платформа за ускоряване доставката на услуги.