|Partner Login

Ускоряване на успеха чрез партньорство

Независимо дали управлявате традиционна ИТ среда на място или сте в процес на преминаване към сигурен, облачен, хибриден ИТ модел, ние ви осигуряваме пазарния опит, необходим за поддържане на бизнес модела ви и на това, което ви е нужно, за да успеете. Ние вярваме, че ви помагаме да използвате технология, която рязко намалява времето, необходимо за превръщане на идеите в реалност.

 

Нашите партньори са готови да ви помогнат в процеса на вашата дигитална трансформация. Известни сме с това, че сме много гъвкави с продуктите, услугите и решенията, които предоставяме на клиентите. Прилагаме същия подход и към ангажираността на партньорите. Изберете типа партньор, който най-добре отговаря на вашите нужди:

 

Бизнес партньори: нашите Бизнес партньори предоставят широк спектър от технологии и решения на крайните ни клиенти.

Партньори доставчици на услуги: нашите Партньори доставчици на услуги предоставят услуги за управлявани частни облаци, услуги за публичен облак, хостинг и аутсорсинг услуги на крайните ни клиенти.

HPE сертифицирани партньори доставчици: нашите НРЕ сертифицирани партньори доставчици са упълномощени и обучени да обслужват и поддържат HPE оборудване.

Партньори дистрибутори: нашите Партньори дистрибутори продават, управляват, интегрират, поддържат и доставят HPE решения на IT reseller companies.


HPE BladeSystem

Единна инфраструктура и единна управленска платформа за ускоряване доставката на услуги.